RYOTA SHIOYA

WORKS

Ceramic Clip 007
H120×W220×D210cm 陶 2005

Ceramic Clip 007
Ceramics

Ceramic Clip 007

SERIES

Ceramic Clip 093    陶クリップ 070    Ceramic Clip 007    はまぐりクリップ